Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych

Biuro projektu:

Cech Rzemiosł Różnych w Olkuszu

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38

32-300 Olkusz

Tel/fax: (32) 643 13 72

e-mail: [email protected],

Kazimierza Wielkiego 38, Olkusz, Polska

Człowiek – najlepsza inwestycja

Flaga POKL PARP UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego