Dokumenty do pobrania

Dla pracownika:
1. Umowa Word PDF, Aneks do umowy Word PDF
2. Załącznik nr 2 Word PDF, nr 3  Word PDF, nr 4 Word PDF, nr 5  Word PDF, nr 7 Word PDF, nr 8 Word PDF, nr 9 Word PDF

Dla pracodawcy:
Załącznik nr 6 Word PDF, nr 8 Word PDF, nr 10 Word PDF


Człowiek – najlepsza inwestycja

Flaga POKL PARP UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego