Organizator szkolenia

Nowoczesne rozwiązania – Dynamiczne firmy

Cech Rzemiosł Różnych w Olkuszu organizuje szkolenia mające charakter nieodpłatny w ramach projektu „Nowoczesne rozwiązania – Dynamiczne firmy”, które to szkolenia mają na celu przeszkolenie osób, w szczególności mikroprzedsiębiorstw i MSP, osób samozatrudnionych (prowadzących działalność gospodarczą), których przedsiębiorstwa są członkami Cechu Rzemiosł Różnych w Olkuszu

Człowiek – najlepsza inwestycja

Flaga POKL PARP UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego